Maakuntapäivän kuulumisia

Maakuntapäivän kuulumisia

Torstaina 14.05.2020 maakuntien myyjät ja myyntiä tukevat HR-koordinaattorit kokoontuivat Jyväskylän toimistolle pohtimaan tulevaa. Menossa mukana olivat myös toimitusjohtaja Peter Lyyski sekä operatiivinen johtaja Jarmo Manninen. Päivän aikana keskusteltiin kuulumisia ja verrattiin vuotta edelliseen. Koronatilanteesta huolimatta maakunnissa on päästy edellisvuotta parempiin tuloksiin. Tavoitteita kohti mennään kovasti, ja palo tehdä töitä on säilynyt poikkeavassa tilanteessa.

”Päivän aikana käytiin läpi isommassa kuvassa tulevaa, oikeastaan koko yhteiskunnan tasolla. Henkilökunnan on hyvä olla mukana nykytilanteessa, mutta myös loppukesän ja syksyn tavoitteissa” toimialajohtaja Mikko Tujamola valottaa päivän ohjelmaa. Tujamolan mukaan toimintamalleissa on haluttu painottaa henkilökunnan merkitystä sekä yleisesti tilanteen hyviäkin puolia. ”Meidän näkökulmastamme tulevaisuus näyttää hyvältä, kovat on odotukset sesonkiin kaikesta huolimatta. Fiilis on odottava, mutta luottavainen. Ja sama viesti välittyy myös asiakkailta”, toimialajohtaja tiivistää.

Tulevaisuudessa työnteko keskittyy entistä enemmän ihmisläheisyyteen ja terveyden korostamiseen. ”Muutoksen alla alat kehittyvät, ja varmasti tehdään enemmän selvityksiä sekä panostetaan terveydellisiin puoliin asioissa”, Tujamola kertoo. Selektalla pyritään toimialajohtaja Tujamolan mukaan siirtymään entistä vahvemmin tiimipohjaiseen toimintaan. ”Kun löydetään se tiimityönydin ja yksinkertaistetaan toimintatapoja, saadaan laadukasta ja vasteajaltaan nopeaa palvelua. Vastuu ja vapaus oman henkilökunnan sisällä antaa tilaa ihmisläheisyydelle”, Mikko Tujamola avaa suunnitelmia.

Toimialojen kasvu ja muutos tuovat lisää mahdollisuuksia niin asiakkaille kuin työntekijöillekin

Monipuolisuuden kautta työnantajat ja työntekijät löytävät toisensa entistä paremmin. Erilaiset työsuhteet, -tehtävät ja työsuhteiden kestot houkuttavat erilaisia tekijöitä. ”Tavoitteena on olla luotettava työnantaja, joka houkuttaa työntekijöitä. Samalla saadaan myös asiakasyrityksille entistä enemmän työntekijöitä erilaisiin työtehtäviin. Meiltä löytyy aina suora yhteyshenkilö tiimistä niin asiakkaalle kuin työntekijällekin – Tavoitettavuudesta, syntyy luotettavuutta”, Mikko Tujamola tiivistää innoissaan.

Kuopion toimiston myyjä Pentti Toivanen sekä HR-koordinaattori Rosa Pitkänen ovat yhtä mielisiä muutosten positiivisuudesta. ”Selkeä tiiminvetäjä-vastuuhenkilö selkeyttää toimintaa. Raportointi yhden ihmisen kautta on suoraviivaisempaa” Toivanen toteaa. ”Suoraviivaisempi rytmitys antaa tilaa uusille mahdollisuuksille. Kokonaistilanteen hahmotus helpottuu monessa kohtaa”, Pitkänen jatkaa. Molemmat toteavat raportoinnin ja konttorikohtaisten lukujen helpottavan toimintaa ja tavoitteiden asettamista. ”Koko organisaatiolla on halu kasvaa kokoluokassa ylöspäin kohti suurempia toimipisteitä ja tiimejä. Positiivinen mieli ja halu kehittyä ovat vahvoilla!” Mikko Tujamola sanoo toiveikkaasti.

Teksti Saara Purhonen
Kuva Dmitrii Zhumljakov