Selektan työntekijöille arvostusta työmailta

Marraskuussa 2019 Skanska Talonrakennus Oy palkitsi Ville-Petteri Raiskin, Tan Van
Luun, Heinar Vilden sekä Armin Laanen diplomilla.

Selekta Rakennus Oy:n työntekijöitä palkittiin Kaupunkiympäristötalon työmaalla
Kalasatamassa, esimerkillisestä toiminnasta työturvallisuuden parantamiseksi.
Kiitokseksi hyvästä työstä Skanska Talonrakennus Oy ja Selekta Rakennus Oy
lahjoittavat 250 euroa yrityksen nimeämään hyväntekeväisyyskohteeseen.
Lahjoituksen saajaksi valikoitui Vantaan Kaupungin lasten vastaanotto-osasto
Terhola.

Huikea kunnia hymyilytti niin Selektan edustajaa kuin työntekijöitäkin.
”Kilpailu oli kovaa. Kärkipaikoille samoilla pisteillä pääsi kuusi eri yritystä, joista
työmaamestari Jari Nykänen henkilökohtaisesti valitsi Selektan työntekijät
voittajiksi”, totesi Kaupunkiympäristötalon työmaan yhteyshenkilö, Selekta
Rakennuksen myyjä Kimmo Tiikkainen. ”Kyllähän, se hyvältä tuntuu, kun
pitkäaikaisimmat tekijät ovat olleet jo vuoden töissä eikä loppua näy. Ja selkeästi
homma toimii!”.

Työntekijöille tunnustus toi mukavaa lisäarvostusta työmaalla. ”Kyllähän se nyt aina
hyvältä tuntuu, kun työpanos huomataan. Kesällä tulin tähän työmaalle ja kaikki on
toiminut mallikkaasti. Diplomin jälkeen päästiin vielä lounaalle!” yksi palkituista
työntekijöistä, Ville-Petteri Raiski naurahtaa.

Kuluneen vuoden aikana Selekta-konserni on painottanut työturvallisuutta
toimipisteissään. Ajanmukaiset varusteet, riittävä perehdytys sekä jatkuva
huolenpito ovat olleet toimintamallien pohjana eri kunnissa. Tätä rataa on hyvä
jatkaa tulevaan. Turvallisuus on asia, mistä ei tingitä.

Selekta onnittelee työntekijöitä!