Suomalaista ammattitaitoa jo 20 vuotta

Vuonna 1999 Peter Lyyski käänsi uuden sivun elämässään. Pari vuotta aiemmin kauppatieteiden
maisteriksi valmistunut Lyyski tunnusteli työelämän kenttää ollessaan finanssialalla Helsingissä.
Tuttavien ja kavereiden kanssa keskustellessaan tulevaisuudesta, nuori mies alkoi tosissaan pohtia
yrittäjyyden vaihtoehtoja ja päätyi henkilöstövuokrauksen saralle.

”Huhtikuussa 1999 rekisteröitiin Selekta Henkilöstöpalvelut ja siitä pikkuhiljaa lähdettiin liikkeelle.
Katseltiin vähän millä toimialalla on kysyntää ja käytiin läpi sen aikaisia rekrytointitapahtumia.
Ensimmäisenä vuonna saatiin muutamia kymmeniä henkilöitä töihin, lähinnä rakennusalalle”,
Selektan toimitusjohtaja, perustaja Peter Lyyski aloittaa. ”Seuraavana vuonna toiminta laajeni jo
huomattavasti. Palkattiin muutamia henkilöitä myyntiin sekä rekrytointiin, minkä seurauksena
työntekijöiden määrä kasvoihin satoihin kuluneen vuoden loppuun mennessä”. Alkuaikoina
Selektan kautta työvoimaa välitettiin rakennuksille sekä hieman kaupan alalle ja toimistoihin.

Ammattimaisuus, nopeus sekä luotettava ja rehellinen toiminta ohjasivat yrityksen perustamisessa
eteenpäin. Arvojen tuli kestää aikaa sekä palvella yrityksen perusideaa. ”Kun toimitaan tällaisella
dynaamisella alustalla, jossa nopeat ratkaisut ovat tärkeitä, ja varsinkin, kun ollaan
asiakaskunnassa, joka tarvitsee päivittäin nopeita ratkaisuja töiden edistymisen kannalta, on
tärkeää, että arvot edustavat avoimuutta ja rehellisyyttä”, Lyyski valottaa.

Pohtiessaan yrityksen perustamista 90-luvun lopulla nuori Lyyski punnitsi, mikä olisi kannattavaa
myös tulevaisuudessa. Henkilöstöala vaikutti tulevaisuuden mahdollisuudelta, sillä työelämässä
haettiin joustavuutta. ”Se oli ajanhengen virtauksen mukaista”, Peter naurahtaa ”Siihen aikaan
toimiala oli vasta alussa, ja vasta sittemmin on päästy vauhtiin. Alkuaikoina sai työmaavierailuilla
selittää mestareista lähtien kaikille, mitä tarkoittaa, kun työntekijöiden haalareissa lukee Selektan
rekrytointipalvelut. Tuskin tänä päivänä enää herää kysymyksiä. Nämä olivat toki hienoja hetkiä
päästä kertomaan toiminnasta, mutta kyllä se jäi hyvin mieleen”.

Nykyään Selekta toimii Helsingistä Lappiin lähes koko maassa. Toimihenkilöiden määrä on
moninkertaistunut ja markkinat kasvaneet. Vuosien aikana myös asiakkaiden suhtautuminen
henkilöstövuokraukseen on muuttunut myönteisempään suuntaan. Toimitusjohtaja Lyyski
kommentoi nykytilannetta: ”Tänä päivänä henkilöstövuokraus on hyvin tunnettua ja
markkinaosuuksia on Suomessakin saatu jo suunnilleen yhtä paljon kuin Ruotsissa, prosenttiosuus
kokonaistyövoimasta on samalla tasolla. Euroopassa toiminta on yleisellä tasolla suurempaa,
esimerkiksi Ranskassa ja Alankomaissa”. 20 vuoden aikana Selekta on mukautunut alan mukana.
Tietotekniset ratkaisut ovat muuttaneet käytännön työtehtäviä toimialan yleistyessä.

Vuodesta 2008 konsernina toiminut Selekta Henkilöstöpalvelut elää ja voi hyvin. Tulevaisuuden
visiot ovat selkeitä. ”Kasvua haetaan siten, että tulevaisuudessa yhä vahvemmin toiminta
painottuisi myös muualle kuin pääkaupunkiseudulle. Toimitaan selkeästi rakennuksilla,
teollisuudessa ja logistiikassa ympäri Suomen.”