Työtapaturmista työkyvyttömyyteen

Selekta seuraa työtapaturmia systemaattisesti ja toimia niiden ehkäisemiseksi kehitetään jatkuvasti. Työsuojelulautakunta käy läpi vähintään neljännesvuosittain siihen mennessä sattuneet tapaturmat sekä niihin johtaneet tapahtumaketjut. Näin tapahtumiin voidaan vaikuttaa tulevaisuudessa paremmin, jotta turvallisuus olisi entistä useammin taattu. Vaikka Selektalla on toimintaa usealla paikkakunnalla, on tieto yleisimmistä tapaturmista kaikilla.

Yleisimmät työtapaturmat pysyvät vuodesta toiseen samoina

Alkuvuoden 2021 tapaturmista noin 32 % johtui kaatumisista ja liukastumisista. Tällaisissa tapauksissa tapaturmaan on monesti johtanut jokin ympäristötekijä – pressu lumen alla tai lumiset portaat. Kaatumisia ja liukastumisia sattuu yhtä lailla myös siviilissä, mutta niiden ennaltaehkäiseminen onnistuu ympäristöä huomioimalla. Varsinkin rakennustyömailla ympäristön huomioiminen ja oman työn suunnittelu ovat ehdottoman tärkeitä tekijöitä turvallisuuden takaamiseksi. Mitä enemmän tehtävät liittyvät tavaran siirtoon, siivoamiseen, purkamiseen ja raivaamiseen, sitä suurempi todennäköisyys kompurointeihin on. Omaa turvallisuuttaan voi taata esimerkiksi käymällä kantoreitin läpi ennen työn aloittamista. Suurin osa kaatumisista ja liukastumisista on vältettävissä yksinkertaisesta siis sillä, että katsotaan, mihin astutaan.

Toiseksi yleisimmät tapaturmat liittyivät silmiin kohdistuviin tapauksiin, joita oli noin 26 %. Selektalla on ensimmäisen neljänneksen jälkeen tilattu uusia erimallisia suojalaseja, jotta näitäkin tapauksia voitaisiin välttää vielä enemmän. Suojalasien käyttö on ehdottoman tärkeää. Rakennuksilla, tehtaissa ja ulkoilmassa tehtävissä töissä on aina vaara saada sirpaleita, roiskeita tai hiukkasia silmiin suojalaseista huolimatta. Vaikka kappale pääsisikin suojalasien alta silmään, hidastuu sen vauhti huomattavasti ennen osumaa, jolloin fataaliin onnettomuuteen päättyminen pienentyy. Jokainen menetetty silmä on liikaa. Silmävammoja voi tulla niin rälläköidessä kuin vaikka jäätä hakatessa.

Yli 40 % tapaturmista sattuu työkoneiden tai nostojen parissa

21 % alkuvuonna sattuneista työtapaturmista oli sidonnaisia koneiden tai työkalujen käyttöön. Tapaturmissa sattui tapauksia esimerkiksi niin, että sormet jäivät työkoneen hihnan väliin tai seinää poratessa terä oli jumittunut ja saanut sitä kautta koneen kääntymään itsensä ympäri. Työkoneiden käytössä on ehdottoman tärkeää, että käyttäjä tuntee koneen sekä työtehtävän ennen aloittamista. Perehdyttäminen on työnjohdon vastuulla, mutta jokainen työntekijä kantaa vastuun omista taidoistaan ja ymmärtämisestä. Koskaan ei ole väärin kysyä, jos ei tiedä – parhaillaan sillä pelastaa itsensä ja työkaverinsa. Loput 21 % tapaturmista sattui muun muassa nostojen ja otteiden lipsumisten vuoksi. Näissä tapauksissa on tullut selkä- ja raajavammoja, jotka monesti kohdistuvat lihaksiin ja niveliin.

Painavia kappaleita nostaessa tulee huomioida hyvä työergonomia sekä turvallisuus. Työturvallisuuden parantamiseen ei ole olemassa taikatemppuja, vaan oleellinen keino parantaa työturvallisuutta on riittävä informaatio työnjohdon ja työntekijän välillä sekä oman ympäristön jatkuva huomioiminen.

Työsuojelusta löydät lisää muun muassa Aluehallintoviraston sivuilta!

 

 

Teksti Saara Purhonen