Työturvallisuus on asenne ja kaikkien yhteinen asia

Vuonna 2020 Suomen työpaikoilla kaaduttiin noin 19 000 kertaa. Peruutuspeiliin katsominen ei kuitenkaan auta. Turvallisuus tehdään jokaisella askeleella. Työturvallisuus rakentuu monista asioista. Se on laki, velvollisuuksia, koulutusta, havaintoja, hyviä käytäntöjä, ennakointia ja oppimista. Paljon on kysymys myös ihmisten asenteista.

Selekta tekee tiivistä yhteistyötä yhteistyökumppaneidensa kanssa työturvallisuuden parantamiseksi ja varmistamiseksi. Paljon on kuitenkin vielä tehtävä ja työturvallisuuden kehittäminen onkin jatkuva prosessi, johon tarvitaan kaikkien osallistumista. Henkilöstönvuokraus on toimialana erityinen, koska työntekijä työskentelee asiakkaan työkohteessa ja työnjohdon alaisuudessa. Vastuu työntekijän turvallisuudesta ja perehdytyksestä on kuitenkin yhteinen asia. Tämä edellyttää avointa tiedon kulkua, hyvin suunniteltuja prosesseja ja yhteistä tavoitetta, jonka keskiössä on työntekijän turvallinen työskenteleminen.

Henkilöstöpalvelut, asiakasyritykset, vakuutusyhtiöt, työterveys, työnantaja- ja työntekijäliitot sekä viranomaiset tekevät yhteistyötä oppiakseen työturvallisuudesta ja löytääkseen parhaat käytännöt, joilla tapaturmia voidaan vähentää. Työkaluina voimme hyödyntää tilastoja, seurata mitä ja kuinka paljon tapaturmia on sattunut ja mitkä käytännöt vähentävät tapaturmien määrää. Hyvin suunnitellut työvaiheet, työntekijän ammattitaidon varmistaminen ja työturvahavainnot ovat toimivaksi todettuja esimerkkejä. Työturvallisuutta kehittävät sidosryhmät voivat raivata riskejä ja tehdä tilaa turvalliselle työskentelylle kehikon sisällä. Tämä ei kuitenkaan pelkästään riitä. Työturvallisuus on asenne.

Asenteet kehikon sisällä määrittävät onnistumisen työturva-asioissa. Kypärä ei auta, jos se ei ole päässä. Kiire ei nopeuta, jos kaadutaan. Työkalulla ei saada valmista aikaan, jos sitä ei osata käyttää. Turvallisten olosuhteiden lisäksi työntekijöiden työturvallisuuteen vaikuttaa oma asenne. Työturvallisuuslain mukaan jokainen työntekijä on vastuussa omasta ja työkavereiden turvallisesta työskentelystä. Tämän ajatuksen toivoisi olevan kaikilla sisäsyntyistä. Kannustamme kaikkia turvalliseen työskentelyyn yhteisellä työpaikalla!

Turvallista syksyä!