Tietosuoja- ja rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä 16.5.2018 Päivitetty 3.5.2023

  1. Rekisterinpitäjä
    Nimi
    Selekta Henkilöstöpalvelut Oy, Selekta Rakennus Oy, Selekta Log Oy, Selekta Industry Oy, Selekta Rakennus Lahti Oy, Selekta Palvelut Oy, Selekta Lappi Oy, Selekta Pohjois-Pohjanmaa Oy, Selekta Etelä-Pohjanmaa Oy, Selekta Pohjanmaa Oy, Selekta Itä-Suomi Oy, Selekta Keski-Suomi Oy, Selekta Pirkanmaa Oy, Selekta Varsinais-Suomi Oy, Selekta Kanta-Häme Oy, Selekta Medi Oy, Promesta Henkilstöpalvelut Oy, Tekijä Group Oy, Tekijä Rent Palvelut Oy, Varsinais-Suomen Apuvoima Oy, Selekta Rakennus Varsinais-Suomi Oy, Selekta Rakennus Helsinki Oy

Osoite:
Esterinportti 2B, 00240

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite):
020334000, info@selekta.fi

  1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi:
Jari Toroskainen
soite
Esterinportti 2B, 00240
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
020334000

  1. Rekisterin nimi
    Selektan toiminnanohjausjärjestelmän rekisteri

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Selekta Henkilöstöpalvelut Oy:n, Selekta Rakennus Oy:n, Selekta Log Oy:n, Selekta Industry Oy:n, Selekta Rakennus Lahti Oy:n, Selekta Palvelut Oy:n, Selekta Lappi Oy:n, Selekta Pohjois-Pohjanmaa Oy:n, Selekta Etelä-Pohjanmaa Oy:n, Selekta Pohjanmaa Oy:n, Selekta Itä-Suomi Oy:n, Selekta Keski-Suomi Oy:n, Selekta Pirkanmaa Oy:n, Selekta Varsinais-Suomi Oy:n, Selekta Kanta-Häme Oy:n, Selekta Medi Oy:n, Promesta Henkilstöpalvelut Oy:n, Tekijä Group Oy:n, Tekijä Rent Palvelut Oy:n, Varsinais-Suomen Apuvoima Oy:n, Selekta Rakennus Varsinais-Suomi Oy:n, Selekta Rakennus Helsinki Oy:n työntekijöiden henkilö- ja työsuhdetietojen ylläpito sekä näiden yritysten asiakasyritysten ja yhteyshenkilöiden tietojen ylläpito henkilöstövuokrauksen liiketoimintaa ja markkinointia varten sekä yrityksen toimintaan liittyvien palveluiden tuottaminen ja kehittäminen, asiakassuhteiden hoitaminen ja markkinointi.

5.Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää työntekijätietoja, joissa saattaa ilmetä seuraavat tiedot: Nimi, henkilötunnus, veronumero, veronumerorekisterimerkintä, syntymäaika, kansalaisuus, passikopio muu kuin Suomen kansalaiset, koulutus, työskentelyä rajoittavat terveyshaitat, turvakartoitus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, tilinumero, ajokorttiluokka ja auton käyttömahdollisuus, työmatkan kulkeminen, työskentelyalue, työtilanne, tieto yhteydenpidosta, työhakemustiedot, työaika, koulutustiedot, työkokemus, palkkatieto, työtehtävät, turvallisuuskorttien voimassaolo, työkohtainen osaaminen, asiakaspalautteet, työhistoria, johon kuuluu työsuhteiden alkamis- ja päättymisajat, edellisten työnantajien antamat suositukset ja työn laatu. Soveltuvuusarviotesteihin sekä huumetesteihin liittyvä tiedot. Turvallisuusselvitys sekä rikostaustaotteen esittäminen ja siihen liittyvät tunnistetiedot.
Työnhakijan työnhakua koskevat tiedot, kuten toiveet haetusta työpaikasta, palkkatoive, haettu työntekemispaikka, mahdolliset työn aloittamiseen ja lopettamiseen liittyvät tiedot.
Toiminnanohjausjärjestelmästä lähetetyt viestit sekä tiedotteet.
Asiakastiedot: yrityksen nimi, y-tunnus, osoite, laskutustiedot, kustannuspaikkakohtaiset yhteystiedot, tilauskohtaiset tiedot, yhteyshenkilöiden nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
5 B.

Henkilötiedot poistetaan pyydettäessä mutta, jos tietojen säilytys on välttämätöntä esimerkiksi sopimuksen tai lakisääteisen velvollisuuden takia, tiedot säilytetään kyseistä tarkoitusta varten niin pitkään kuin on tarpeen. Työnhakijan henkilötietoja säilytetään kahdeksantoista (18) kuukautta ja työntekijän henkilötietoja kymmenen (10) vuotta.

Luonnollisella henkilöllä on seuraavat oikeudet
a) tarkistus- ja muutosoikeus omiin henkilötietoihinsa, ts. oikeus nähdä, mitä tietoja hänestä on kerätty henkilötietorekistereihimme, sekä oikeus pyytää omien henkilötietojensa oikaisemista
b) oikeus tulla unohdetuksi, ts. poistattaa omat henkilötietonsa yrityksen henkilötietorekistereistä
c) oikeus siirtää omat henkilötietonsa toiselle yritykselle
d) oikeus rajoittaa omien henkilötietojensa käsittelyä ja niiden siirtoa järjestelmästä toiseen
e) oikeus perua aiemmin antamansa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn
f) oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
g) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

(Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään.)

6.Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja lisätään ja kerätään rekisteriin käyttäjien itsensä toimesta heidän hakiessa töihin tai kerätään henkilön suostumuksella henkilöltä itseltään sekä henkilön suostumuksella muista tarvittavista lähteistä, jotka koskevat henkilön mahdollista työllistymistä. Asiakasyritysten tiedot kerätään tilaus-/sopimuskohtaisesti asiakkaan ilmoittamien tietojen perusteella. Henkilötietoja kerätään messuilla arvonnan yhteydessä tai muulla vastaavalla tavalla.

REKISTERISELOSTE 2

7.Tietojen säännönmukaiset luovutukset .

Rekisterissä olevat tiedot ovat Selekta Henkilöstöpalvelut Oy:n, Promesta Oy:n ja RekryMestan palveluksessa olevien henkilöiden käytettävissä ja henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille (Selektan, Promestan tai RekryMesta:n asiakasyritykset) silloin, kun työnhakija hakee niihin töihin Selektan, Promestan tai RekryMesta:n kautta tai on vuokratyösuhteessa Selektan / Promestan kautta Selektan / Promestan asiakasyrityksissä tai työnantaja hakee työntekijää suoraan Selektan rekisterin muodostamasta työntekijäpoolista. Työntekijän Selektalle antama CV lähetetään salatulla yhteydellä mahdolliselle työnantajalle mutta sitä ei erikseen salata. Työntekijän tietoja luovutetaan tarvittaessa liitolle, johon työntekijä kuuluu, liiton jäsenpalveluiden toteuttamista varten. Tarvittavia henkilötietoja myös annetaan työntekijöidemme osalta työterveyspalveluiden toteuttamista varten Selektan, Promestan tai RekryMestan työterveyttä hoitavalle organisaatiolle.
Muuten rekisteritietoja ei luovuteta eteenpäin paitsi viranomaisen niin edellyttäessä tai ilman henkilön suostumusta.

  1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n

Tietoja luovutetaan tarvittaessa viranomaisten tarpeisiin lakiin perustuvien määräysten perusteella EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9.Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja lukituissa kaapeissa, jonne pääsevät vain asiaankuuluvat henkilöt.

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot

Selektan, ProMestan ja RekryMestan yhteydet ovat suojattu palomuurilla ja virustorjuntaohjelmalla. Toiminnanohjausjärjestelmän palvelimet, jossa sijaitsevat työntekijöiden sekä Selekta konsernin asiakkaiden tiedot, sijaitsevat Suomessa. Yhteys on aina (myös sisäänkirjautumisessa) SSL-salattu. Varmuuskopiot ovat salattuja alan suosituksien mukaisesti.
Järjestelmään on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja käyttöoikeustasot ovat määriteltyjä käyttäjäkohtaisesti.

TILAA UUDET TYÖPAIKKAMME SÄHKÖPOSTIISI

Meillä on tarjota uusia työpaikkoja päivittäin ja aina töitä tekijöille. Anna tietosi niin varmistat, että saat tiedon uusimmista työpaikoistamme suoraan sähköpostiisi.

"*" näyttää pakolliset kentät

Minkä alan työpaikoista olet kiinnostunut?
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.