Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Selekta.fi -verkkosivuston kautta täytettyjen lomakkeiden henkilötietojen rekisteri

Rekisterinpitäjä

Selekta Henkilöstöpalvelut Oy
Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki

Vaihde: 020 33 4000 (8 – 16)
Palvelunumero: 040 673 7725
Sähköposti: INFO

Rekisterin vastuuhenkilö

Jarmo Manninen, Selekta Henkilöstöpalvelyt Oy

(Lähetä sähköpostia)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Selekta Henkilöstöpalvelut Oy
Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki

(Lähetä sähköpostia)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Selekta.fi -verkkopalvelun kautta on mahdollista lähettää palautetta, kysymyksiä ja kommentteja. Sivustolla on mahdollisesti myös muita täytettäviä ja sähköisesti lähetettäviä lomakkeita, kuten Chat Bot.

Rekisteriin tallennetaan lomakkeella ilmoittamat tiedot, joita käytetään ainoastaan palautteeseen vastaamiseen, palveluiden tuottamiseen tai toiminnan kehittämiseen. Mikäli lomakkeen lähettäjä haluaa viestiinsä vastauksen, tulee lähettäjän ilmoittaa sähköpostiosoitteensa. Palautteen antaminen anonyymisti on myös mahdollista.

Rekisterin tiedot perustuvat lomakkeen lähettäjän täyttämiin lomakkeisiin ja tietoihin. Lomakkeen lähettäessään lomakkeen lähettäjä antaa suostumuksen tietojensa rekisteröintiin.

Rekisterin tiedot säilytetään Selekta.fi:n käyttämässä julkaisujärjestelmässä. Lomakkeen tiedot lähetetään myös pääasiallisen käsittelijän sähköpostiin käsittelyn nopeuttamiseksi. Lomakkeilla antamiasi tietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Lomakkeiden tiedot säilytetään pääsääntöisesti ainoastaan siihen saakka, kunnes lomakkeen sisältämä palaute on käsitelty. Tiedot poistetaan kuitenkin viimeistään 12 kuukauden kuluttua lomakkeen lähettämisestä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyn lomakkeella ilmoittamat tiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Verkkovierailun perusteella saatamme tehdä sinulle kohdennettua mainontaa muissa verkkopalveluissa.

Olemme upottaneet verkkosivustollemme seuraavia kolmansien osapuolten työkaluja, jotka saattavat asentaa selaimeesi evästeitä:

Facebook Pixel – lisätietoa: https://www.facebook.com/business/a/facebook-pixel

Kävijäseuranta (Google Analytics): Käyttäjän IP-osoite ilman yksilöiviä tietoja (=anonymisoitu IP), jolloin Google Analytics käyttää vain osaa kerätystä IP-osoitteesta koko osoitteen sijaan. Käyttäjän on mahdollista määrittää selaimesta do not track -asetus, jolloin Google Analytics ei kirjaa edes em. tietoa. IP-osoitteen perusteella kävijäseurantaan kootaan tietoa käyttäjän toiminnoista sivustolla. Tällaisia tietoja ovat esim. navigointi sivustolla, linkkien klikkaaminen, vierailun kesto ja tieto siitä, mistä ja miten palveluun tullaan ja mihin palvelusta siirrytään. Lisätietoa IP-osoitteen anonymisoinnista osoitteessa https://support.google.com/analytics/answer/2905384/

Säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöisesti henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään rekisteriin ilmoittautumisen yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Lomakkeiden tiedot voidaan luovuttaa Selektan sisällä palautteen, kysymysten tai kommenttien käsittelyä varten. Tietoja ei luovuteta muiden yritysten tai organisaatioiden käyttöön. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle kolmanteen maahan tai kansainvälisille järjestöille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Lähtökohtaisesti rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa. Jos rekisteristä otetaan osa manuaaliseksi aineistoksi, aineistoa käsitellään rekisterinpitäjän tietosuojapolitiikan käytäntöjen mukaisesti varmistaen mm. aineiston hävityksen mahdollisimman pikaisesti.

Tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta tahoilta. Järjestelmää käyttävät vain henkilöt, joilla on selekta.fi verkkosivuston ylläpitoon oma käyttäjätunnus ja salasana.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuvat ottamalla yhteys rekisterin yhteyshenkilöön. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Rekisteröidyn valitusoikeus viranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen.

Verkkosivuston analyysi

Sivustolta kerätään sivuston käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön. Google Analytics yksilöi käyttäjän ns. evästeillä (engl. cookies), jotka ovat selaimen koneellesi tallentamia tekstitiedostoja. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla mm. Yhdysvalloissa. käyttää tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita käytetään kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten.