Vuokratyöntekijän palkka

Palkka määräytyy TES:n mukaan.

Vuokratyöntekijän palkka – maksaako työntekijä vuokratyönantajalle?

Mistä työntekijän palkka muodostuu?

Ajattelimme nostaa tämän aiheen esille, koska edelleen liikkuu urbaanilegendoja siitä, että työntekijä maksaa palkastaan vuokratyönantajalle jotain. Tähän on yksinkertainen vastaus, ei, ei maksa.

Vuokratyöntekijä on työsuhteessa vuokratyönantajaan. Palkkaus määrittyy täysin alakohtaisten TES:n mukaan. Eli, mikäli työntekijän tuntipalkka on esimerkiksi 13€/h, saa hän tämän palkan. Tästä lähtevät ainoastaan lakisääteiset työntekijämaksut.

  • TyEL-maksu, työntekijän maksu vuonna 2019 on alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla 6,75 prosenttia palkasta ja 53-62-vuotiailla 8,25 prosenttia. Eläkeuudistuksessa sovitun mukaisesti 53-62-vuotiaiden maksu on 1,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin muilla työntekijöillä
  • TVR-maksu eli palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2019 on 0,78 %
  • Ennakonpidätys: työntekijän verokortin mukainen osuus
  • Lisäksi palkasta voidaan joskus maksaa suoraan ammattiliiton jäsenmaksu, jolloin maksuja ei tarvitse itse maksaa erikseen

Eli näistä muodostuvat brutto- ja nettopalkat. Nettopalkalla tarkoitetaan lopulta työntekijälle käteen jäävää todellista rahasummaa.
Bruttopalkka taas tarkoittaa koko palkkasummaa ennen mitään pidätyksiä.

Mistä sitten vuokratyönantaja saa maksun?

Vuokratyötä tarjoavan yrityksen asiakas, jolla on vuokratyöntekijöitä, maksaa työntekijästä korotettua korvausta vuokratyöyritykselle.  Eli korvaus vuokratyönantajalle tulee suoraan asiakkaalta ja ei ole työntekijältä pois, vaan työntekijä saa palkkansa täysin ilman ylimääräisiä maksuja. Tämä asiakkaan maksama maksu vuokratyönantajalle on se, joka on aiheuttanut usein hämmennystä ja väärinkäsityksiä, että työntekijä maksaa vuokratyönantajalle.

Voit lukea lisää täältä:
Vuokratyössä noudatettavat palkkaehdot ja muut työsuhteen ehdot

Uskalla tarttua hetkeen kiinni ja katso avoimet työpaikkamme TÄÄLTÄ