Vuokratyö, miksi se voi olla vaihtoehto?

Vuokratyö

Onko se kirosana monelle? Vuokratyö kuulostaa epämääräiselle? Siitä ei kuulemma makseta kunnolla palkkaa? Edelleen vuokratyöstä kuulee monenlaisia väitteitä, ja edelleen monelta löytyy ennakkoluuloja sitä kohtaan. Miltä kuulostaa toimihenkilöiden rekrytointi vuokratyön kautta? Monet kavahtavat ajatusta, kun heille edes ehdottaa asiaa. Eikö työelämän ensimmäinen tavoite ole vakituinen työpaikka (ja tietenkin palkka)? Vuokratyön kautta työskentely ei sulje ylläolevaa väitettä pois. Voit työskennellä vakituisesti, vaikka olisitkin vuokratyötä tarjoavalla yrityksellä työntekijänä.

Vuokratyön edut

Oletteko koskaan ajatelleet vuokratyön etuja työntekijän näkökulmasta? Mainitaan näistä muutama; Palkkaus, työntekijä neuvottelee palkkansa samalla tavoin kuin normaalistikin. Työntekijän palkka on kuitenkin vähintään asiakasyrityksessä käytössä olevan TES:n mukainen. Lomat kertyvät normaalisti ja lomia saa pitää normaalisti. Ei kuulosta huonolta vielä?

Mennään asioihin vielä hieman syvemmälle, joudunko paikkaan, jossa en halua työskennellä? Et joudu, voit aina kieltäytyä työskentelemästä sellaisessa paikassa mihin et halua mennä. Mikäli hait avoinna olevaan paikkaan, jossa mainitaan, että aloitat työskentelyn ensiksi vuokratyön kautta, saadaan aikaiseksi melkoinen win-win -tilanne niin asiakasyritykselle kuin myös työntekijälle. Molemmat pääsevät tutustumaan toisiinsa rauhassa ja mikäli yhteistyö ei syystä tai toisesta toimi, yhteistyön voi lopettaa kesken. Joku varmaan ajattelee nyt, että niin, onhan se mahdollista myös nyt ilman vuokratyöyritystä, koska meillä on koeajat. Kyllä, mutta mitä jää tämän jälkeen työntekijälle tai asiakasyritykselle?

Vuokratyötä tarjoava yritys auttaa työntekijää löytämään uuden paikan. Näin työntekijä ei jää yksin hakemaan uutta paikkaa, vaan hänellä on käytössään vuokratöitä tarjoavan yrityksen taustatuki uuden työpaikan etsinnässä. Asiakasyritykselle vuokratyötä tarjoava yritys pystyy tarjoamaan uuden kandidaatin nopeallakin aikataululla ja näin heiltä säästyy uuden työntekijän hakuun menevä aika, koska rekrytointiprosessi tehdään heille valmiiksi, tai tässä tapauksessa, hakuprosessi on jo tehty sekä alkukartoitukset hakijoista on jo valmiina.

Vuokratyön maine

Miksi sitten vuokratyöllä on huono maine? Alkuun toiminta on varmasti ollut melkoista villiä länttä mutta vuokratyöalalle on haettu pelisääntöjä, joita valvoo ja antaa mm. Henkilöstöpalvelualan liitto. Liittoon kuuluvat yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan sääntöjä sekä toimimaan vastuullisesti tarjoamalla reiluja vuokratöitä. Näin pelisäännöt ovat selvät ja vuokratyöyritykset tuovat oman lisänsä muuttuvaan työelämään, jossa työvoima liikkuu enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Selekta henkilöstöpalvelut Oy ja Selekta-konsernin tytäryhtiöt ovat olleet HPL:n jäseniä ensimmäisten joukossa.